Home   Allmänt   Studiehandledning för nyanlända elever

Studiehandledning för nyanlända elever

När man kommer till ett främmande land och ska lära sig ett nytt språk och en ny kultur är det lätt att bli förbryllad. För språket är ju en sådan stor del av identiteten. Därför är det så viktigt att nyanlända elever erbjuds möjligheten till studiehandledning och språkstöd.

289-nyanlända-modersmål-språkstödRunt om i Sverige i dag finns det möjlighet att ta del av modersmålsundervisning. För barn som går i skolan betyder detta att man läser ämnet antingen före eller efter den ”vanliga” skoldagen. Undervisningen går ut på att de ska kunna utveckla sitt modersmål så att de kan uttrycka sig men även få en ökad förståelse för sin härkomst och sina rötter. Här kan du läsa mer om hur du kan få studiehandledning på ditt modersmål om du vill utveckla din kunskap.

Språkstöd i Stockholm

Det finns som sagt möjlighet att läsa sitt modersmål på flera håll runt om i landet om barnet har minst en förälder med ett annat modersmål än svenska. Rapporter har visat att det är viktigt med stöd och utvecklingen i modersmålet för ett eleverna ska kunna få en mer effektiv studiegång rent generellt.

Nyanlända elever i någon skola i Stockholmsområdet kan få undervisning hos Språkservice24 som erbjuder bland annat studiehandledning på modersmålet, modersmålsundervisning och modersmålsstöd för barn som har ett annat modersmål än svenska språket.

Men det är inte alltid så lätt som man skulle önska att få ta del av språkstöd. Det beror bland annat på begränsad fjärrundervisning. Och eftersom allt fler nyanlända elever tar plats i skolbänkarna är det viktigt att en lösning sker inom en snar framtid. En som skriver om just detta problem och belyser det från olika vinklar är undervisning  Per-Arne Andersson som är chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad, SKL. Förhoppningsvis kan detta åtgärdas å det snaraste!керамическаяновости харьков украина сегодняноутбук 11реклама юридических услугпоисковики googleвзломраскрутка молодого сайта

Comments are closed.