Home   Kurser   Livsviktigt med första hjälpen

Livsviktigt med första hjälpen

De flesta av oss lever våra liv med en vardag och dess bestyr utan att tänka på hur bra vi har det. För rätt som det är kan olyckan vara framme. Förhoppningsvis är det inte något alltför allvarligt som hänt men det går trots allt inte att förutspå.

För att olyckor då vi blir skadade ska kunna undvikas på bästa möjliga sätt finns det i princip alltid särskilda föreskrifter angående säkerheten på en arbetsplats. Det är ju faktiskt på arbetet vi spenderar den största delen av våra dagar i veckan och då vill man vara på den säkra sidan.

En sak som mer eller mindre är en regel är att det ska finnas möjlighet att kunna ge första hjälpen. Men vad är egentligen första hjälpen för någonting? Jo, det är de hjälpåtgärder som måste vidtas om någon typ av olycka inträffar eller om någon drabbas av en sjukdom akut. Då ska det finnas möjlighet att hålla i gång och förhoppningsvis få de viktigaste kroppsfunktionerna att fungera igen.

När det gäller första hjälpen praktiskt handlar det om utrustningen som ska finnas på plats i form av exempelvis förband men även att personalen är utbildade i första hjälpen så att de vet vad som behöver göras.

Arbetsgivarens ansvar

När man blir anställd på en arbetsplats har så klart också arbetsgivaren en viss roll och ett särskilt ansvar på sina axlar för att det ska vara en säker och trygg arbetsplats. Det finns till exempel vissa krav angående första hjälpen och krisstöd på arbetsplatsen och att man ska genomföra förebyggande åtgärder. Det ska också ske en riskbedömning då inte bara olycksfallsrisken som finns ska tas i beaktning utan även risker i form av exempelvis livshotande sjukdomar som kan drabba personalen.

Det finns också viss information som måste finnas väl synligt på arbetsplatsen. Man ska lätt kunna se var första hjälpen-utrustningen finns placerad någonstans samt att de som har kunskap och är utbildade i första hjälpen ska vara välkända. Det ska också finnas telefonnummer på plats till utryckningsfordonen och så klart arbetsplatsen.

Följande bör (ska) finnas på varje arbetsplats:

Utbildad personal

Det finns som sagt ett visst generellt krav angående att det måste finnas personal som är utbildad i just första hjälpen på samtliga arbetsplatser i Sverige. Beroende på faktorer som varier på olika arbetsplatser som till exempel risker för olyckor, hur många anställda det finns och så vidare, avgörs också hur många som måste vara utbildade i första hjälpen.

Utbildningar i första hjälpen och HLR finns att gå hos bland annat Företagshälsan. Röda Korsets kurser i HLR är också ett alternativ att välja om man skulle vilja. Det finns med andra ord alla förutsättningar för att personalen på svenska arbetsplatser ska kunna vara utbildade i HLR och första hjälpen. Någonting som i sin tur skapar en tryggare miljö på arbete och som dessutom kan vara livsavgörande för någon i personalen som skulle råka ut för en olycka någon gång.paraiso bay edgewaterфото стейкаprivate label seo servicesoption trading strategiesoracle applications implementationбесплатноtraderush binary options

Comments are closed.